Phân tích kỹ thuật Vindex ngày 30 tháng 11 năm 2016

XUÂN MAI COMPLEX: Phân tích kỹ thuật Vindex ngày 30 tháng 11 năm 2016 - NƠI CUỘC SỐNG BẮT ĐẦU
TIN VỀ DỰ ÁN
Tiện ích Xuân Mai Complex
Tổng quan Xuân Mai Complex
Vị trí Xuân Mai Complex
Phối cảnh Xuân Mai Complex

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Phân tích kỹ thuật Vindex ngày 30 tháng 11 năm 2016


Phân tích kỹ thuật Vindex ngày 30 tháng 11 năm 2016 - Bản tin TTCK của Chung cư Xuân Mai Complex

Theo quan điểm cá nhân của người viết thì TTCK Việt Nam đã tạo đỉnh trung hạn, vùng phân phối ngắn và trung hạn suốt 2 tháng vừa qua, hiện tại nhưng phiên hồi mạnh là phiên để bán cho những Nhà đầu tư đang kẹp hàng, đây không phải là cơ hội để đầu tư mới.

Đồ thị phân tích kỹ thuật HSX ngắn hạn


Nhìn vào chart trên ta có thể nhận thấy nhịp chỉnh tiếp cho sóng 5 giảm giá sẽ tương đối dài.

Đồ thị phân tích kỹ thuật HSX trung và dài hạnNhìn vào đồ thì HSX chart tuần phía trên ta cũng có thể nhận thấy rằng nhịp điều chỉnh dài là cần thiết, về vùng hấp dẫn để kết thúc nhịp chỉnh sóng 4 dài hạn trước khi bước vào sóng 5 tăng dài hạn.

Nhìn chart thông thường ta có thể nhận thấy 1 số chỉ báo như: BB chart ngày đã mở xuống rất đẹp, đồng nghĩa với chart tuần cũng thế, Ichi chart ngày cũng xấu rùi, và rất nhiều chỉ báo khác.... các bạn có thể tự trải nghiệm.

Kết luận: Ngắn hạn 1-2 tuần sóng hồi thoát hàng.

Trân trọng cảm ơn


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
  • Tổng quan Xuân Mai Complex Tổng quan Dự án

  • Vị trí Xuân Mai ComplexVị trí Dự án

  • Thiết kế Xuân Mai ComplexThiết kế Căn hộ

  • Tiện ích Xuân Mai ComplexTiện ích Dự án

Copyright © 2013 XUÂN MAI COMPLEX